Leveransvillkor

Produkterna i webbutiken säljs av

Esbo stad/Kannusali
Kannbrogatan 4
02770 Esbo
kannusali@espoo.fi
0505942755
0101263-6

KannuKino behandlar alla kunduppgifter helt konfidentiellt.

Inga uppgifter om dig lämnas eller säljs till en tredje part, om inte lagen av någon anledning bestämmer något annat.

Vi säljer inträdesbiljetter till myndiga privatpersoner i Finland.

Biljettpriserna inkluderar mervärdesskatt.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Beställning

Kunden förbinder sig till de leveransvillkor som gäller vid varje beställning.

Bytes- och återbetalningsrättigheter

Vi byter inte ut eller löser in köpta biljetter.

Leveranssätt

Biljetter som köpts i webbutiken sänds som e-biljetter till den e-postadress som kunden uppgett genast efter att biljetten betalats. Kunden ska visa upp den köpta biljetten på biografen vid dörren eller i kassan där de skannas. Vi skickar inte biljetter per post.

Annat

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor Kunden ska före beställningen bekanta sig med de leveransvillkor som gäller vid tidpunkten i fråga.