Esbo stad strävar efter att säkerställa tillgängligheten på webbplatsen Kannukino.fi i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv

Överensstämmelse med kraven
Webbplatsen Kannukino.fi motsvarar huvudsakligen kraven på nivå A och AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Icke-tillgängligt innehåll
Webbplatsen Kannukino.fi kan innehålla videomaterial från videotjänsten YouTube (presentationsvideor om filmer, dvs. trailers) som produceras av tredje part. 

Beställningarna på webbplatsen betalas via en separat webbetalningstjänst som genomförs av Bambora / Paybyway Oy. 

Alt-texterna på bilderna skapas automatiskt utifrån bildens rubrik och bildtext.

Utarbetande av ett tillgänglighetsutlåtande
Webbplatsen Kannukino.fi publicerades 15.8.2020. Det här utlåtandet upprättades 23.9.2020. Utlåtandet baserar sig på en självbedömning och en kontroll som utförts med hjälp av ett testprogram. 

Respons och kontaktuppgifter
Du kan ge respons på tillgängligheten på webbplatsen Kannukino.fi till Esbo stad på adressen kannusali@espoo.fi eller per telefon 050 5356 119.

Tillgänglighetsklagan och begäran om utredning om tillgängligheten
Om du inte är nöjd med det svar du får av Esbo stad eller om du inte får det begärda innehållet i tillgängligt format, kan du göra en tillgänglighetsklagan eller en begäran om utredning om tillgängligheten. I Finland övervakas tillgängligheten av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På dess webbplats Tillganglighetskrav.fi finns anvisningar och adresser för hur anmälan ska göras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
tfn 0295 016 000 (växel)