Espoon kaupunki pyrkii takaamaan Kannukino.fi verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. 

Vaatimustenmukaisuus
Kannukino.fi verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö
Kannukino.fi verkkosivusto saattaa sisältää YouTube-videopalvelusta välitettäviä videomateriaaleja (elokuvien esittelyvideoita eli trailereita), jotka ovat kolmansien osapuolien tuottamia. 

Verkkosivustolla tehtyjen tilauksien maksaminen tapahtuu Bamboran / Paybyway Oy:n totetuttaman erillisen verkkomaksupalvelun kautta. 

Kuvien Alt-tekstit muodostuvat automaattisesti kuvan otsikon ja kuvatekstin pohjalta.

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Kannukino.fi verkkosivusto on julkaistu 15.8.2020. Tämä seloste on laadittu 23.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen. 

Palaute ja yhteystiedot
Kannukino.fi verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta Espoon kaupungille osoitteeseen kannusali@espoo.fi tai puhelimitse 050 5356 119.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö
Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Espoon kaupungilta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)