Siirry sisältöön

Espoon kulttuuritalojen tilaisuudet perutaan 23.11.-13.12.2020

Espoon kulttuuritalojen tilaisuudet perutaan aikavälillä 23.11.-13.12.2020.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on todennut 19.11. pääkaupunkiseudun olevan koronaepidemian leviämisvaiheessa. Epidemian hillitsemiseksi kaupungit, THL ja HUS ovat 20.11.2020 linjanneet, että kaikkien sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulee rajoittaa 20 henkeen pääkaupunkiseudulla 13.12.2020 asti. Päätöksen asiassa on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lue lisää linjauksesta tästä uutisesta.

Koordinaatioryhmän linjauksen myötä Espoon kulttuurikeskuksen, Sellosalin, Lasten kulttuurikeskus Auroran ja Kannusalin yleisötilaisuudet perutaan aikavälillä 23.11.2020–13.12.2020. WeeGeen museot ovat avoinna, mutta näyttelykeskuksen tapahtumat, opastukset ja työpajat perutaan. WeeGeellä noudatetaan voimassa olevia turvallisuusohjeita muun muassa kasvomaskeihin ja turvaväleihin liittyen.

Peruutettuja yleisötilaisuuksia pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan. Kunkin kulttuuritalon nettisivuille päivittyy tieto tapahtumien peruuntumisesta tai siirtymisestä sekä ohjeet ennakkoon ostettujen lippujen palauttamiseen.

Kaikki koronatilanteeseen liittyvät kaupungin uutiset ja tiedotteet löytyvät osoitteesta espoo.fi/koronavirus.

Terveisin,

Kannusalin henkilökunta
 

Offentliga tillställningar i kulturhusen i Esbo ställs in 23.11.2020–13.12.2020 
 
Coronasamordningsgruppen för huvudstadsregionen konstaterade 19.11 att huvudstadsregionen befinner sig i coronepidemins spridningsfas. För att bromsa epidemin fastställde städerna, Institutet för hälsa och välfärd och HUS 20.11.2020 att det maximala antalet deltagare per offentlig tillställning inomhus ska begränsas till 20 personer. Detta gäller i huvudstadsregionen från 23.11.2020 i tre veckor framåt. Beslutet om begränsningarna fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mer i nyheten om riktlinjen 

I och med samordningsgruppens riktlinjer ställs offentliga tillställningar in i Esbo kulturcentrum, Sellosalen, Barnkulturcentret Aurora och Kannusalen 23.11.2020–13.12.2020. Museerna i WeeGee-huset är öppna, men utställningscentrets evenemang, guidningar och verkstäder ställs in. I WeeGee-huset följer vi de gällande säkerhetsanvisningarna om bland annat ansiktsskydd och säkerhetsavstånd. 
 
De tillställningar som nu ställs in ordnas om möjligt under en senare tidpunkt. Vi informerar om evenemangen som ställs in eller senareläggs på de olika kulturhusens webbplatser, där det också finns anvisningar om hur man kan återlämna biljetter som köpts på förhand. 
 
Alla stadens nyheter och meddelanden om coronasituationen finns på adressen esbo.fi/coronaviruset. 
 
Hälsningar, 
 
Personalen vid Kannusali
 

Public events at Espoo’s cultural venues cancelled between 23 November and 13 December 2020 

On 19 November, the coronavirus coordination group for the Helsinki metropolitan area stated that the epidemic is in the spreading phase in the area. In order to curb the epidemic, the capital region cities, the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) and the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) outlined on 20 November 2020 that public events arranged indoors should be limited to 20 participants for the next three weeks, starting on 23 November. The decision on the matter was made by the Regional State Administrative Agency of Southern Finland. Read more about the guidelines in this news article. 

Due to these guidelines issued by the coronavirus coordination group, all public events at the Espoo Cultural Centre, Sello Hall, Children’s Cultural Centre Aurora and Kannusali have been cancelled between 23 November and 13 December 2020. WeeGee’s museums will remain open, but all events, guided tours and workshops at the exhibition centre have been cancelled. Everyone at WeeGee must follow the safety guidelines concerning, for example, masks and safe distances. 

Cancelled events will be held at a later date, if possible. Each cultural venue will provide information on the cancelled and postponed events on their website, together with instructions on how to return pre-purchased tickets. 

You can find the city’s coronavirus-related news and press releases at espoo.fi/coronavirus
 
Best regards, 
 
Kannusali staff